MINT-Kurse

MINT-Kurse an der Oberschule Langen

 • Experimentieren (Jugend forscht)
 • Schach
 • Profil Technik
 • Schülerfirmen
 • Mathematik-Training
 • GTU Technik
 • GTU Werken
 • GTU Schulgarten
 • GTU Feld-, Wald- & Wiesenforscher
 • GTU Möbelbau (Pappe)
 • Training für die Abschlussarbeit (Mathematik)
 • WPK Naturwissenschaften/Sport
 • WPK Technik/Hauswirtschaft
 • WPK Technik/Informatik
 • WPK Informatik/Naturwissenschaften
 • Technik für Mädchen (WPK)
 • Technik für Jungen (WPK)